Отдел хозяйственной работы и архива

Отдел хозяйственной работы и архива

 

Отдел хозяйственной работы и архива библиотеки обеспечивает и поддерживает нормальные условия функционирования отделов библиотеки и её читателей. Отдел осуществляет хозяйственное и техническое обслуживание, материально-техническое снабжение, организацию противопожарной безопасности, организацию охраны библиотеки, обеспечивает сохранность архивных документов.

 

Шаруашылық және мұрағат бөлімі

Шаруашылық және мұрағат бөлімі кітапхана бөлімдері мен оқырмандарына қалыпты жағдайда жұмыс істей алуына қызмет етуге бағытталған. Бөлім шаруашылық ж/е техникалық қызметтер көрсетіп, материалды-техникалық жабдықтауды, өртқауіпсіздігін, кітапхана күзеті қызметімен бірге мұрағат құжаттарының сақталуын қамтамасыз етеді.